לצאת מהדעת.. ולחזור לדרך חדשה 
Image background
 
                             "מדרג ההפנמה"
                     למניעה מזור וצמיחה
  
Image background
 

     
       
אקלים פרואקטיבי                            
פרומונע  
                                                                       
                                                                      
                          
Image background
 

     בולם רוגזו ימעיט אוכלו ויגביר תנועתו 
Image background
            בטיחות                                                   
           
 
Image background

                                             "כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך,
                                               ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו"
                                                                                                                                (דברים כ"ב, ח)
Image background
איכות 
 
Image background
                                                  מרחב  ביוספרי
Image background

                                   קיימות
Image background


    אומנות האיזון כדרך הבמבוק
מורה דרך למניעה, מזור וצמיחה בשיטת מדרג ההפנמה  כ"דרך הבמבוק" "כי תבנה בית חדש ועשית מעקב לגגך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו" (דברים)  
דברים שקוראים מכאן...
"אין דבר יותר פרקטי מתיאוריה טובה" (קורט לוין) 
There is nothing more practical than a good theory     Kurt Lewin
    לא קוראים משם...