לצאת מהדעת.. ולחזור לדרך חדשה 
LIGO
שיטת מדרג ההפנמה   כ"דרך הבמבוק"  המשריש שנים ורק לאחר שאוחז שלם באדמתו צומח לגובה - אין קיצורי דרך!  

מה משמעות תגלית גלי כבידה ?