לעיתים אנו צריכים לצאת מהדעת
 כדי לחזור מאוזנים...
התהליך-למאמר-המלא
 מורה דרך למניעה מזור וצמיחה, בשיטת "מדרג ההפנמה" כ"דרך הבמבוק" לעיתים צריך לצאת מהדעת כדי לחזור שפויים ומאוזנים יותר