לעיתים צריך לצאת מהדעת
 כדי לחזור מאוזנים...
זן-באומנות-הקשת
 מורה דרך למניעה מזור וצמיחה, בשיטת "מדרג ההפנמה" כ"דרך הבמבוק"    לעיתים צריך לצאת מהדעת כדי לחזור מאוזנים...
לחכות למחלה שתתפתח לפני ריפוי, לבעיה להתממש לפני פתרונה, כמו לחכות עד שצמאים לפני שחופרים באר. הקיסר הצהוב 5000 שנה