לעיתים צריך לצאת מהדעת
 כדי לחזור מאוזנים...
Image background

ב
כל פסיעה נוצרת דרך
Image background
         
           
               
  המשעול חכם מההולך
Image background
הדרך חשובה מהיעד
 מורה דרך למניעה מזור וצמיחה, בשיטת "מדרג ההפנמה" כ"דרך הבמבוק"    לעיתים צריך לצאת מהדעת כדי לחזור מאוזנים...
לחכות למחלה שתתפתח לפני ריפוי, לבעיה להתממש לפני פתרונה, כמו לחכות עד שצמאים לפני שחופרים באר. הקיסר הצהוב 5000 שנה

תהליך התהוות אקלים פרואקטיבי פרומונע - בריאות בטיחות איכות סביבה ביוספרית - הינו רב-שנתי אבולוציוני דורש מהמנהיגות הנושאית באחריות סבלנות ניהולית, עקביות, שיטתיות ומסירות לדרך - הדרך חשובה לא פחות מהיעד