לעיתים אנו צריכים לצאת מהדעת
 כדי לחזור מאוזנים...
מנהיגות-רמה-5-במדרג-1
 מורה דרך למניעה מזור וצמיחה, בשיטת "מדרג ההפנמה" כ"דרך הבמבוק" לעיתים צריך לצאת מהדעת כדי לחזור שפויים ומאוזנים יותר