לעיתים אנו צריכים לצאת מהדעת
 כדי לחזור מאוזנים...
רשמים-מסין
 מורה דרך למניעה מזור וצמיחה, בשיטת "מדרג ההפנמה" כ"דרך הבמבוק"    לעיתים צריך לצאת מהדעת כדי לחזור מאוזנים...

מה המשותף בין במבוק 'אומנות האיזון' ומנהלים ?